Zapytanie Ofertowe nr 1/2018INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

Res Energy BGW sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn
Oferta wpłynęła 25.04.2018 r.
Cena 788 749,80 brutto

dotyczy : zapytania ofertowego z dnia 09.04.2018 w ramach projektu pn. „Instalacja 8 elektrowni fotowoltaicznych o mocy łącznej 120,5 kW przez AGRO MAŁDYTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w celu wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej”

   


Unieważnienie zapytania ofertowego

dotyczy : zapytania ofertowego z dnia 13.04.2017 na wycenę inwestycji polegającej na dostawie i montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 120,5 KW .


Spółdzielnia „AGRO” w Małdytach unieważnia w/w zapytanie.

Wszyscy oferenci , którzy złożyli szczegółowe zapytanie bądź ofertę zostaną poinformowani drogą mailową.